Case Study: F4H

Big Bang Web fick av F4H uppdraget att ta fram en ny webbplats. F4H är ett fastighetsbolag som bygger och förvaltar olika typer av bostäder. De har fastigheter runt om i Sverige.

Med vårt paket Ignite beställde F4H de moduler som de behövde för att få sin webbplats att fungera. De skickade texter och bilder till oss på Big Bang Web, och så byggde vi webbplatsen efter kundens behov.

Strax därefter kunde F4Hs personal se sin nya webbplats.

Våra designer

Vill du ha en ny hemsida, med din egen, anpassade design? Se över våra designer och välj det som passar dig bäst.